Fizykoterapia

Fizykoterapia

W Centrum Medycznym Volver wykonywane są zabiegi z dziedziny leczenia ruchem – kinezyterapiaPodstawą tej dziedziny fizjoterapii są ćwiczenia ruchowe.

Kinezyterapia dzieli się na miejscową i ogólną:

Miejscowa – dotyczy bezpośrednio narządu zmienionego chorobowo. Składają się na nią:

 • ćwiczenia bierne – wykonywane przez kinezyterapeutę bez czynnego udziału chorego,
 • ćwiczenia izometryczne – czynne napinanie mięśni bez zmiany ich długości,
 • ćwiczenia czynno-bierne – ruch wykonywany jest biernie, natomiast pacjent czynnie rozluźnia mięśnie,
 • ćwiczenia samowspomagane – pacjent siłą mięśni kończyny zdrowej wspomaga pracę osłabionych mięśni,
 • ćwiczenia w odciążeniu – wykonywanie ruchu przy odciążeniu przez terapeutę ćwiczonego odcinka ciała,
 • ćwiczenia czynne – samodzielna kontrola napięcia mięśniowego przez pacjenta, które może powodować ruch w stawie lub też świadome napięcie mięśni z intencją ruchu bez jego wykonania,
 • wyciągi – to forma biernego oddziaływania na tkanki, polegająca na stosowaniu siły zewnętrznej działającej w określonym przedziale czasu,
 • ćwiczenia synergistyczne – pacjent siłą mięśni kończyny zdrowej wspomaga pracę osłabionych mięśni,
 • ćwiczenia oddechowe – to powtarzane cykle oddechowe (wdechy i wydechy), celowo wykonywane według zaleconego sposobu (wzoru oddechowego) i w określonych pozycjach ciała.

Ogólna – składa się z ćwiczeń części ciała nieobjętych chorobą:

 • ćwiczenia ogólnokondycyjne,
 • ćwiczenia gimnastyki porannej.

Specialiści: