Psychologia

Psychologia

Zakres konsultacji psychologicznych.

  • konsultacja wstępna – Pierwsze spotkanie z psychologiem pomagające określić podstawowe problemy, trudności pacjenta.
  • porady psychologiczne – Cykl spotkań z psychologiem, nastawionych na zdiagnozowanie przyczyny powstania problemu oraz na normalizacje stanu pacjenta.

Sytuacje, w których warto skorzystać z porady psychologa:

  • doświadczenie stanu niepokoju, dużego strachu, niskiego poczucia wartości, długotrwałego przygnębienia, depresji, silnego napięcia, stresu, obsesyjnych myśli, obawy przed kontaktem z innymi ludźmi,
  • w związku z zaistnieniem problemu w kontaktach rodzinnych,
  • w związku z trudnościami w pracy, w szkole,
  • w przypadku problemów emocjonalnych związanych z ciężkim rozstaniem, rozwodem, odejściem osoby najbliższej.

Specialiści: