Neurologia

Neurologia

Zakres prowadzonych konsultacji:

Schorzenia obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego.

Przebieg konsultacji lekarskiej:

  • przeprowadzenie wnikliwego wywiadu pacjenckiego,
  • wykonanie przez lekarza podstawowych badań odruchów fizjologicznych,
  • kontrola sposobu chodzenia, czucia powierzchniowego, prawidłowości mowy pacjenta.

Na podstawie tych badań w razie konieczności lekarz neurolog kieruje pacjenta na badania bardziej szczegółowe w celu dalszego rozpoznania choroby.

Specialiści: