PZU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, PZU; Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA, Grupa PZU – przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe działające w Polsce, oferujące opiekę zdrowotną w prywatnych placówkach medycznych.

Centrum Medyczne Volver świadczy usługi medyczne dla pacjentów PZU.

Usługi w ramach PZU: