Arkadiusz Jeziorski

Arkadiusz Jeziorski

prof. dr hab. n. med.

Chirurgia onkologiczna

O mnie

Wybitny specjalista z zakresu onkologii i chirurgii onkologicznej. Dyplom lekarza uzyskał w 1983 roku, następnie rozpoczął pracę w Klinice Chirurgii Onkologicznej Akademii Medycznej w Łodzi. Posiada specjalizację I stopnia z chirurgii ogólnej i II stopnia z chirurgii onkologicznej. W 1988 roku otrzymał tytuł naukowy doktora nauk medycznych, a tematem jego pracy było leczenie oszczędzające w raku piersi. W 2001 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego. W 2002 roku został kierownikiem Kliniki Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 2003 roku z rąk Rektora odebrał nominację na stanowisko profesora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a w 2007 z rąk prezydenta RP odebrał tytuł profesora.

Główne zainteresowania chirurgiczne skupiają się wokół: chirurgii piersi i chirurgii żołądka. Autor i współautor wielu prac omawiających standardy postępowania chirurgicznego i onkologicznego w tych nowotworach.

W latach 2002-2010 był Przewodniczącym Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Onkologicznego – w czasie swojej kadencji zorganizował osiem edycji Łódzkich Dni Onkologicznych – spotkania onkologów o zasięgu międzynarodowym. Był prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej w kadencji 2006-2008. Od 2002 roku jest członkiem komisji egzaminacyjnej w dziedzinie Chirurgii Onkologicznej, a od 2015 roku jej przewodniczącym. Krajowy konsultant w dziedzinie chirurgii onkologicznej.
Arkadiusz Jeziorski – ZnanyLekarz.pl