Arkadiusz Jeziorski

Arkadiusz Jeziorski

prof. dr hab. n. med.

Chirurgia onkologiczna

Wybitny specjalista z zakresu onkologii i chirurgii onkologicznej. Dyplom lekarza uzyskał w 1983 roku, następnie rozpoczął pracę w Klinice Chirurgii Onkologicznej Akademii Medycznej w Łodzi. Posiada specjalizację I stopnia z chirurgii ogólnej i II stopnia z chirurgii onkologicznej. W 1988 roku otrzymał tytuł naukowy doktora nauk medycznych, a tematem jego pracy było leczenie oszczędzające w raku piersi. W 2001 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego. W 2002 roku został kierownikiem Kliniki Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 2003 roku z rąk Rektora odebrał nominację na stanowisko profesora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a w 2007 z rąk prezydenta RP odebrał tytuł profesora.

Główne zainteresowania chirurgiczne skupiają się wokół: chirurgii piersi i chirurgii żołądka. Autor i współautor wielu prac omawiających standardy postępowania chirurgicznego i onkologicznego w tych nowotworach.

W latach 2002-2010 był Przewodniczącym Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Onkologicznego – w czasie swojej kadencji zorganizował osiem edycji Łódzkich Dni Onkologicznych – spotkania onkologów o zasięgu międzynarodowym. Był prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej w kadencji 2006-2008. Od 2002 roku jest członkiem komisji egzaminacyjnej w dziedzinie Chirurgii Onkologicznej, a od 2015 roku jej przewodniczącym. Krajowy konsultant w dziedzinie chirurgii onkologicznej.

Szkolenia zagraniczne odbył m. in. w

  • Guy’s Hospital w Londynie (I.S.Fentiman – chirurgia piersi),
  • Dortmundzie (J.Jast – chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna i chirurgia ręki)
  • Europejskim Instytucie Onkologii w Mediolanie (U.Veronesi – chirurgia piersi, B.Andreoni – chirurgia przewodu pokarmowego, A.Testori – czerniak i guzy tkanek miękkich).

Staże:

  • w 2001 roku odbył staż specjalistyczny z chirurgii żołądka (T.Popiela) w rok później staż dotyczący chirurgii trzustki (P. Lampe ).
  • W 2004 roku odwiedził John Wayne Cancer Institute w Santa Monica i zapoznał się z problematyką węzła wartowniczego (D.L.Morton).
  • w 2013 roku odbył staż z chirurgii wątroby i trzustki w King’s College Hospital w Londynie (N.Heaton), kończąc w ten sposób wieloletnie szkolenie w zakresie chirurgii układu pokarmowego.

Aktualnie główne zainteresowania chirurgiczne skupiają się wokół chirurgii piersi i chirurgii żołądka – jest autorem i współautorem wielu prac omawiających standardy postępowania chirurgicznego i onkologicznego w tych nowotworach.

  • Jest redaktorem i współredaktorem 5 podręczników akademickich, redaktorem lub współredaktorem 3 tłumaczeń podręczników o tematyce onkologicznej lub chirurgicznej, autorem lub współautorem 30 rozdziałów w podręcznikach polskich i zagranicznych. Opublikował 140 prac: 65 z nich to prace w pismach recenzowanych polskich i zagranicznych.
  • W latach 2002-2010 był Przewodniczącym Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Onkologicznego – w czasie swojej kadencji zorganizował osiem edycji Łódzkich Dni Onkologicznych – spotkania onkologów o zasięgu międzynarodowym. Był prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej w kadencji 2006-2008. Od 2002 roku jest członkiem komisji egzaminacyjnej w dziedzinie Chirurgii Onkologicznej, a od 2015 roku jej przewodniczącym.
  • Jest założycielem, fundatorem i prezesem Fundacji Rozwoju Onkologii, która w oparciu o swoją działalność charytatywną uzyskała status organizacji pożytku publicznego.

Zakres usług:

  • konsultacje dorosłych w zakresie nowotworów piersi, układu pokarmowego i skóry.

Zapisy do prof. dr hab. n. med. Arkadiusza Jeziorskiego w Centrum Medycznym VOLVER: