Okulistyka

Zakres prowadzonych badań oraz konsultacji:

  • rozpoznanie, różnicowanie i leczenie ostrych  oraz przewlekłych chorób narządu wzroku,
  • badanie dna oka,
  • pomiar ostrości widzenia,
  • pomiar ciśnienia śródgałkowego,
  • dobór szkieł okularowych,
  • komputerowe badanie pola widzenia.

Sprzęty wykorzystywane przez specjalistów to:

  • Autokeratorefraktometr – jest to automatyczny, komputerowo sterowany pomiar refrakcji, czyli wady wzroku i keratometrii, czyli pomiar krzywizny rogówki,
  • Lampa szczelinowa – pozwalająca na badanie przede wszystkim struktur przedniego odcinka oka: powiek, twardówki, spojówek, tęczówki, soczewki i rogówki. Dwuokularowe badanie w lampie szczelinowej umożliwia szczegółową ocenę anatomii tych struktur oka i diagnozę wielu chorób narządu wzroku,
  • Tonometr bezdotykowy – przyrząd do mierzenia ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Specialiści: