Medycyna Pracy

Home / Medycyna Pracy

Medycyna Pracy

Zakres usług:

 • Badanie lekarza medycyny pracy i orzeczenie o zdolności do pracy
 • Wydanie orzeczenia + badanie kierowcy
 • Wydanie orzeczenia o zdolności do nauki
 • Konsultacja otolaryngologa
 • Audiometria tonalna
 • Konsultacja neurologa
 • Konsultacja okulisty
 • Psychotechnika – kierowcy kat. C i D
 • Psychotechnika – prace wymagające pełnej sprawności psychoruchowej – test sprawności psychoruchowej
 • Psychotechnika – prace wymagające pełnej sprawności psychoruchowej – wysokość
 • Psychotechnika dla ubiegających się o kierowanie pojazdami – kat. B

 

Zapisy do Centrum Medyczne VOLVER: 

Specialiści: