Próba wysiłkowa z bieżnią – wykonaj badanie w Centrum Medycznym Volver w Radomsku!

Próba wysiłkowa z bieżnią – wykonaj badanie w Centrum Medycznym Volver w Radomsku!

Wykonaj próbę wysiłkową w Centrum Medycznym Volver w Radomsku!

Szanowni Pacjenci,

w naszej klinice możecie wykonać próbę wysiłkową na bieżni – badanie pozwala zbadać zmiany w zapisie EKG w trakcie zwiększającego się wysiłku.

Próba wysiłkowa to badanie elektrokardiograficzne, które pozwala na ocenę wydolności fizycznej organizmu i zdiagnozowanie przyczyn dolegliwości bólowych w obrębie klatki piersiowej. Próba wysiłkowa pozwala określić, czy u danego pacjenta występuje choroba niedokrwienna serca. Pozwala również ocenić stan pacjenta, który przebył zawał serca.

Na czym polega próba wysiłkowa na bieżni?

Pacjent ćwiczy na bieżni. Podczas wysiłku fizycznego stan serca i układu krążenia pacjenta jest monitorowany za pomocą elektrokardiografu,  pacjent ma wówczas przyklejone do klatki piersiowej elektrody, tak jak podczas padania EKG.

W czasie trwania próby wysiłkowej pacjent musi wykonywać ćwiczenia, które stopniowo coraz bardziej obciążają serce i układ krążenia. Wykres EKG pokazuje, jak podczas tego zwiększonego wysiłku pracuje serce.

Jakie są wskazania do wykonania próby wysiłkowej?

 • bóle w klatce piersiowej o niewiadomej przyczynie,
 • ocena skuteczności prowadzonego leczenia,
 • określenie rokowania pacjenta po przebytym zawale serca,
 • kontrola pacjenta z wszczepionym stymulatorem serca (rozrusznikiem).

Jakie są przeciwwskazania do wykonania próby wysiłkowej?

 • świeżo przebyty zawał serca,
 • nadciśnienie płucne,
 • zatorowość płucna,
 • niestabilna choroba wieńcowa,
 • tętniak aorty,
 • groźne zaburzenia rytmu serca,
 • niekontrolowane nadciśnienie tętnicze.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na  temat terminów zapraszamy do kontaktu z  rejestracją: