Medycyna Pracy

Medycyna Pracy

Specjaliści:

lek. med. Izabela Kaczmarek-Matyszczyk


W ramach poradni medycyny pracy lek. med. Kaczmarek-Matyszczyk wykonuje:

  • badania profilaktyczne pracowników: wstępne, okresowe, kontrolne,
  • badania do celów sanitarno-epidemiologicznych (książeczka zdrowia).