Alergologia

Alergologia

Zakres prowadzonych konsultacji:

Leczenie schorzeń alergologicznych i przewlekłych chorób
dróg oddechowych.

Przebieg prowadzonych konsultacji:

Przeprowadzenie wywiadu lekarskiego – wywiad dotyczy okoliczności
ujawniania się alergii, a w szczególności informacji na temat

  • miejsca występowania dolegliwości,
  • czasu ich objawiania się,
  • stylu życia,
  • sposobu odżywiania się.

Po uzyskaniu kompleksowych informacji od pacjenta, lekarz
może wydać skierowanie na wykonanie szczegółowych badań albo skierować pacjenta
na terapię odczulającą.

Specialiści: